Gamtinės žemdirbystės institutas – viešoji įstaiga įkurta 2015 m., dirba kultūrinių augalų paveldo, išsaugojimo kryptimi. Esame įsitikinę, kad žmonija turi skubiai pereiti prie aplinką tausojančio žemės ūkio, saugoti vandenį, dirvožemį ir gyvają gamtą. Gamtinės žemdirbystės institutas vykdo permakultūros sistemų bandymus, reguliariai rengia paveldo augalų dokumentavimo ekspedicijas, dokumentuoja ir siekia identifikuoti senąsias vaismedžių veisles Lietuvoje, įgyvendina projektus susijusius su kultūrinių augalų paveldu, vykdo šviečiamąją veiklą.

“Gamtinės žemdirbystės institutas“ is a non-profit NGO founded in 2015, that works to preserve heritage plant varieties/ cultivars including horticultural species and to promote their use in more nature-friendly and permaculture food systems. We are convinced that humanity must urgently switch to nature-friendly agriculture, protect water, soil and natural habitats. “Gamtinės žemdirbystės institutas“ is investigating permaculture systems, regularly conducts heritage plant documentation expeditions, documents and seeks to identify old fruit tree varieties in Lithuania, takes part in international projects related to heritage plant diversity and carries out educational activities.